Opera Hướng Dẫn Cài Đặt

Đây là cách cài đặt tiện ích trình duyệt Windscribe trong Opera

Bước 1

Tải Tiện ích mở rộng Opera cho phép bạn cài đặt tiện ích Chrome trong Opera

Bước 2

Cài đặt Windscribe tiện ích mở rộng cho Chrome